Recht voor (IT) projectleiders

De training Recht voor (IT) projectleiders is een korte praktijkgerichte training waarin alle relevante juridische aspecten voor een projectleider bij de uitvoering van een IT-project aan bod komen.

Deze training is bedoeld voor projectleiders die hun kennis op het gebied van projectmanagement willen uitbreiden met juridische kennis, zodat zij weten op welke aspecten zij moeten letten in de uitvoering van een project.

De training is waardevol voor zowel projectmanagers die werken voor de opdrachtgever als projectmanagers die aan leverancierszijde werken.

Kosten
€429 excl. BTW (€519,09 incl. BTW) of €469 BTW vrijgesteld

Inclusief lunch (ochtenden) of borrel (middagen), koffie, thee

Indeling
Een dagdeel (4 uur) met twee korte pauzes en een afsluitende lunch of borrel. 

Projectmanager in actie

Hoe zorg je ervoor dat een IT-project een succes wordt? Als projectmanager heb je veel instrumenten en skills tot je beschikking om te zorgen dat je project een succes wordt. Wat echter vaak over het hoofd wordt gezien zijn de juridische aspecten van een project.

Misschien wordt het contract door een jurist of een advocaat beoordeeld en uitonderhandeld, maar de complexiteit zit vaak in de uitvoering; het gedrag van partijen tijdens een project heeft namelijk ook juridische betekenis. Zo wordt in bepaalde gevallen door de rechter een contractuele bepaling terzijde gelegd omdat door het handelen van de ene partij de andere partij erop mocht vertrouwen dat van een contractuele bepaling niet langer geldt. Of weet de opdrachtgever niet wat de verplichtingen van een leverancier zijn, óók als deze niet expliciet zijn vastgelegd.

Deze interactieve training is bedoeld voor (ervaren) projectmanagers van IT-projecten. De training leert je aan de hand van concrete voorbeelden en recente jurisprudentie met welke juridische aspecten je rekening houdt in de uitvoering van een project. Daarnaast krijg je een overzicht van de juridische leerstukken die relevant zijn voor een projectleider. Tijdens de training wordt met verschillende praktijkvoorbeelden geoefend.

Onderdelen van de training

 • Belangrijke juridische leerstukken kort uitgelegd
 • De verantwoordelijkheid van de projectleider
 • Uitloop van het project en afgesproken (fatale) termijnen
 • Juridische afspraken en Agile trajecten
 • Extra kosten
 • Zorgplicht van de leverancier
 • “Hij doet het niet”
 • Acceptatietesten

Indeling van de training

Blok 1

 • Remedies in het verbintenissenrecht (oftewel: wat kun je doen als een afspraak niet wordt nagekomen)

Blok 2

 • De rol van de projectleider
 • Planning (welke afspraken maak je vooraf, uitloop)
 • Agile projecten
 • Kosten, vaste prijs of niet?

Blok 3

 • De zorgplicht van de leverancier
 • Totstandkoming van een overeenkomst en elektronische handtekeningen
 • Intellectuele eigendom
 • Varia

Voorafgaand aan de training word je gevraagd om een kort praktijkvoorbeeld waar je op dit moment of in het verleden mee werd geconfronteerd in te sturen. De trainer zal deze voorbeelden (geanonimiseerd) verwerken in de training.

Na deze training weet je onder andere:

 • Waarom je alert moet zijn op het maken van nieuwe planningsafspraken
 • Waarom een handtekening niet altijd vereist is bij het sluiten van een contract of het wijzigen daarvan
 • Wat je van de leverancier mag verwachten in het kader van de zorgplicht
 • Wanneer je een ingebrekestelling moet sturen
 • Wat het verschil is tussen opzeggen en ontbinden en wat je het beste kunt doen
 • Waarom het soms onverstandig is om een acceptatietest niet uit te voeren
 • Wanneer en hoe je afspraken moet maken over de intellectuele eigendom van software
 • En, wanneer je een jurist moet bellen

Doelgroep

(IT) projectmanagers en projectleiders, Scrum Masters, Project Owners, stuurgroepleden, PMO’ers, contractmanagers en inkopers.