Handige boeken over projectmanagement

Hieronder staan een aantal boeken over projectmanagement die we aanbevelen:

Boeken voor beginnende projectleiders

 1. Ons eigen Handboek voor projectleiders. Gratis, open source en in gebruik door vele organisaties. Beschikbaar in Nederlands en Engels.
 2. Projectmatig werken door Wijnen en Storms. Dit is een erg goed boek dat alle belangrijke aspecten van projectmanagement behandelt. Prima voor een brede basis. Het boek gaat wat minder in op Agile en technieken die je moet kunnen voor bv een IPMA examen.
 3. Projectmatig Creëren (ISBN: 90 5594 122 0) door Bos en Harting. Een ander goed boek over projectmanagement. De titel suggereert een beetje dat het om een ‘unieke’ methode van projectmanagement gaat, maar dat is wat overdreven. Deze methode legt (terecht) veel nadruk op het aspect van afspraken maken tussen mensen in een project, verder wordt alle belangrijke projectmanagement theorie behandelt. Als u een basisboek zoekt over projectmanagement is dit boek of het boek over projectmatig werken van Wijnen en Storms een goede keuze. U hebt ze niet allebei nodig omdat er dan te veel overlap is.

Boeken voor gevorderde projectleiders

Gevorderde projectleiders hebben meer hun persoonlijke leerdoelen, afhankelijk van leeftijd, ervaring en sector waarin ze werken. Bovendien kunnen er thema’s zijn waar een gevorderde projectmanager meer over moet leren die relatief ver buiten het vakgebied van projectmanagement liggen. Daarom is het lastig een ‘algemene’ lijst met geschikte boeken te maken. We beperken ons tot thema’s die dicht bij het vakgebied van projectmanagement liggen.

 1. Theory of Constraints: de zwakste schakel. Bij bepaalde projecten kan de theory of constraint helpen om het project veel te versnellen. Dit boek gaat in op waarom projecten vertragen door onze manier van plannen. Hoe bijvoorbeeld het stellen van deadlines de uitloop alleen maar erger kan maken. De theorie en technieken uit dit boek zijn niet altijd toepasbaar, maar het is wel verplichte kennis voor gevorderde projectleiders wat ons betreft
 2. Better Practices of Project Management Based on Ipma Competences. Dit is niet ons meest favoriete boek in termen van leesbaarheid. Het is niet zo zeer een leer- en leesboek als wel een ‘encyclopedie’ van de examenstof voor het IPMA examen. Verplichte kost dus voor wie het IPMA examen wil gaan doen.
 3. PMBOK guide. Een boek dat helpt bij het voorbereiden tot het PMI examen. Of een boek waar ‘alle’ projectmanagement theorie in terug is te vinden. De PMBOK guide is op het internet te vinden als download of kan als boek gekocht worden bij boekwinkels.
 4. Leren veranderen door Caluwe e.a. Projectmanagement is slechts een van de manieren waarop je veranderingen in organisaties kunt bewerkstelligen. Alhoewel projectmanagement al genoeg ‘stof tot leren’ kent is het goed als een gevorderde projectmanager ook over de grenzen van zijn ‘veranderstijl’ kan kijken. Dit boek geeft daar een goed overzicht van.
 5. Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement (isbn: 978 90 8753 639 8) : wie voor de vraag staat welke projectmanagement methode het beste gehanteerd kan worden of geïmplementeerd in een organisatie biedt dit boek een overzicht van de verschillende stromingen in projectmanagement.

Overige nuttige boeken voor projectleiders en projectmanagers

De lijst hieronder is verre van volledig en ook breed georiënteerd. Wat moet een projectmanager allemaal weten en kunnen? Hieronder boeken over onderwerpen die helpen met onderwerpen als: sociale vaardigheden, leiderschap, macht, het politieke spel en meer.

 1. Onderhandelen: In een project zitten een aantal onderhandelingsmomenten. Als een projectleider daar niet vaardig in is, maakt hij of zij het zichzelf en zijn team (onbewust) moeilijk.
 2. Dat brengt ons gelijk bij punt 2: politiek. Alhoewel je in een project het politieke element zoveel mogelijk probeert uit te bannen, is het in de praktijk altijd onvermijdelijk dat een projectteam te maken heeft met een (politiek) krachtenveld. Over het onderwerp politiek zijn bibliotheken volgeschreven. Wellicht eens beginnen met een boek als “Hoe word ik een rat” (ISBN: 9789055942558) of anders klassieke werken als Machiavelli of The art of War door Zun Tsu (diverse edities van te vinden).
 3. Interessant is ook het boek “Leiding geven aan professionals, Niet doen!”, dat ingaat op de vraag hoe leiding te geven aan mensen die misschien wel hoger opgeleid en in ieder geval meer gespecialiseerd dan een (project-)manager.
 4. Wie op zoek is naar gedachtengoed op gebied van motivatie en creativiteit zou zich kunnen verdiepen in de boeken over Flow Psychologie van Csikszentmihalyi
 5. Tenslotte een goed boek over timemanagement is Getting things done.

Boeken over Agile en Scrum

 1. Dit is agile (ISBN9789043028868). Prima boek dat agile uitlegt zonder dat het zich richt op een van de bekende stromingen
 2.  ‘Scrum voor dummies”. Wie specifiek Scrum wil leren en de scrum termen en technieken heeft aan dit boek een goede start.
 3. Agile planning door Cohn (ISBN-13: 978-0131479418). Wie meer wil begrijpen van Agile planning zal veel leren uit dit boek. Ook interessant voor mensen die in het algemeen zich bezig houden met projectplanning.
 4. Xp refactored. Een prima boek dat de zwakheden (en daarmee ook de kracht) van Extreme Programming en Agile blootlegt.

Boeken voor projectleiders in de ICT

Voor projectleiders die specifiek ICT projecten doen zijn alle bovenstaande boeken mogelijk interessant (afhankelijk van je leerdoelen) en in het bijzonder de boeken over agile en scrum. Daarnaast is het werk van Steve McConnell aanbevelenswaardig en de blog van Joel On Software.

Auteur: Wouter Baars