Projectmanagement

De training Projectmanagement is een complete opleiding van 3 dagen waarin het hele werkveld van de projectmedewerker en projectleider aan bod komt. De opleiding is bedoeld voor iedereen die in of met projecten werkt: projectmedewerkers, beginnende projectleiders als voor meer ervaren projectmanagers die hun kennis willen ophalen.

Naast de theorie wordt er veel met praktijkoefeningen gewerkt. Cursisten mogen daarbij hun eigen projectcasussen meenemen, maar als je geen project doet op dit moment kun je in de cursus werken met onze voorbeeldprojecten.

Wat is projectmanagement?

Projectmanagement bestaat uit een set technieken, inzichten en een onderscheidende werkwijze met als doel om je project zo goed mogelijk tot een succes te brengen. Lees hier verder over wat projectmanagement inhoudt.

De training Projectmanagement wordt regelmatig gehouden in de steden Amsterdam, Antwerpen, Rotterdam, Utrecht, Apeldoorn, Eindhoven en soms ook op andere locaties. Bij het aanmelden kan je zien waar en wanneer de komende trainingen gehouden worden.

Kosten
€ 1.395 excl. BTW (€ 1.687,95 incl. BTW) of
€ 1.499 BTW vrijgesteld
Inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie en thee

Indeling
3 dagen achter elkaar
Een trainingsdag bestaat uit 2 blokken van 3 uur les en 1 uur lunchpauze.

De trainingstijden zijn van 10:00-17:00 uur. Alle trainingslocaties zijn goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Onderdelen van de cursus

 • Het bepalen van de projectopdracht, goede afspraken maken
 • Schrijven van een projectplan
 • Planning, begroting en fasering
 • Werken binnen tijd en budget
 • De projectkwaliteit bewaken
 • Leiding geven, groepsdynamiek en onderhandelen met stakeholders
 • Communiceren binnen een team en rond een project
 • Trainen van ‘zachte vaardigheden’ van projectleiders en projectteam leden
 • Inleiding op het gebruik van tools zoals MS project of andere projectsoftware
 • Verkenning van projectmethodieken als PRINCE2, PMBOK, IPMA, SCRUM en agile projectmanagement
 • Samenwerken in teams
 • Projectvolwassenheid
 • Projecten en de moederorganisatie

De cursisten krijgen toegang tot onze e-learning omgeving waar ze het projectmanagement examen kunnen afnemen. Na het slagen voor het examen krijg je een certificaat van de opleiding. Het certificaat toont aan dat je de essentiële theorie van projectmanagement kent en de belangrijkste technieken van een projectleider beheerst.

Het examen is optioneel, als je liever een deelnamecertificaat ontvangt kan dat ook (dit graag aangeven bij de aanmelding voor de cursus).

Dagindeling van de training

Dag 1:

 • Analyse van het project ’probleem’
 • Luistervaardigheid bij de analyse van een projectsituatie
 • Bepaling van het kennisniveau van de deelnemers
 • Wat is een project (niet)? Beeldvorming, begrippen en kader
 • Verschillende manieren van organiseren van (nieuwe) werkzaamheden
 • Faseren van een project (gebaseerd op eigen projecten of op voorbeeldprojecten)
 • Projectresultaat bepalen (SMART) en afspraken maken met stakeholders

Dag 2:

 • Definiëren van een project: afspraken maken over grote lijnen en details
 • De overige fasen van je project (start tot en met nazorg)
 • Plannen en besturen van je project
 • Work breakdown structure
 • GOKIT factoren
 • Geldplan maken en bewaken
 • Organisatieplan maken
 • Informatie in een project
 • Kwaliteitsplan en bewaking in een project
 • Tijdsplanning en omgaan onzekerheid
 • Risicoanalyse

Dag 3:

 • Het projectplan (vervolg)
 • Het project en de omgeving
 • Het projectteam ten opzichte van andere afdelingen, andere projecten  en de moederorganisatie
 • Overlap met andere projecten? Hoe verdelen we tijd en middelen?
 • Plannen met Gannt Charts (balkenschema’s) en softwaretools (bv. MS Project)
 • Projecten leiden zonder autoritair te (kunnen) zijn
 • Teamrollen in een project, effectiviteit van een team
 • Welke rol speel ik graag in een project?
 • Invloed uitoefenen en mensen meekrijgen, omgaan met weerstand
 • Verbale en non verbale communicatie
 • Overzicht en vergelijking van de belangrijkste projectmanagement scholen (IPMA, PMP, PRINCE2, e.a)

Je mag jouw eigen project meenemen naar de cursus om er daar aan te werken.  Je werkt dan gelijk aan het schrijven van jouw eigen projectplan. Na afloop van de cursus heeft de cursist nog zes maanden de mogelijkheid van coaching op afstand (Skype, email en/of telefoon). Zo sluit deze cursus goed aan bij jouw eigen werksituatie.

Maar ook als je op dit moment geen project hebt, kun je toch deelnemen aan de opleiding. Je werkt dan met een aantal voorbeeldprojecten die we voor de cursus hebben uitgewerkt voor verschillende sectoren (profit, non-profit, productie, zorg, commercieel, (semi-)overheid). De training is op HBO niveau, meedoen kan vanaf MBO niveau.

Incompany en maatwerk opleidingen projectmanagement

Deze opleiding kan ook incompany plaatsvinden bij jouw bedrijf. Indien gewenst is dat ook mogelijk op een locatie ‘op de hei’, die wij voor je kunnen regelen. Een inhouse cursus projectmanagement kan ook over 6 dagdelen verdeeld worden of worden verkort indien de leerdoelen dat toelaten of als de deelnemers al een bepaald niveau hebben.

Voordat de inhouse cursus begint, vindt er eerst een intakegesprek plaats. Daarin wordt er gekeken naar eventuele specifieke knelpunten of problemen, welke in de cursus extra aandacht behoeven. We werken bij een inhouse training altijd op basis van jouw eigen projecten uit de echte werksituatie.  Na afloop van de cursus heeft elke cursist nog zes maanden de mogelijkheid van coaching op afstand.

Indien gewenst kan bij een incompany traject afgeweken worden van bovenstaande dagindeling en gewerkt worden met een van de bekende projectmanagement methodieken zoals IPMA, PMP, V-Model, Projectmatig creëren of PMW. Ook als u een eigen projectmanagement methode heeft of een branche specifieke methodiek. Indien nodig is een uitgebreidere analyse van uw situatie mogelijk en kunnen we je adviseren over jouw projectstructuur. Neem hier contact op voor meer informatie over een inhouse training of maatwerk traject.

Na de opleiding projectmanagement kun je:

 • een projectplan schrijven
 • jouw rol in het project bepalen en het werk en verantwoordelijkheden afbakenen
 • Een project leiden of beter functioneren in een andere projectrol
 • duidelijke mijlpalen van een project vaststellen en afspreken
 • betere afspraken maken met het projectteam en met andere stakeholders
 • project templates hanteren waarmee een begroting, risico en issuelog gemaakt kan worden
 • een projectplanning maken
 • een project opstarten, afsluiten en evalueren
 • krachtenvelden rond je project analyseren en daarmee omgaan
 • beter en overtuigender communiceren met jouw collega’s, opdrachtgevers en andere belanghebbenden bij een project

Je maakt door deze cursus een grote stap in uw ontwikkeling als projectleider. Veel cursisten vermelden na afloop van de drie dagen dat ze deze cursus “veel eerder gehad hadden willen hebben.”

Brochure

Brochure Projectmanagement training

Download onze brochure Training Projectmanagement met meer informatie over deze training.
De opleiding Projectmanagement vindt een aantal maal per jaar plaats.

Lees ervaringen met Projectmanagement-training.nl op Springest.

Kijk ook naar onze trainingen:

Sustainability in projects

 • Duurzaamheid toepassen in projecten
 • 2 dagen
 • Engelstalig

Programmamanagement

 • Complexe opgaven leren beheersen door programma’s
 • 2 dagen
 • Gevorderd niveau

Product Owner

 • Producten ontwikkelen met Scrum
 • 1 dag
 • Certificaat behalen mogelijk

Engelstalig

Deze opleiding wordt ook in het Engels aangeboden en in het Frans (uitsluitend als incompany variant). Indien je het Engels goed beheerst, kun je je ook opgeven voor de Engelstalige variant van deze opleiding.