Projectmanagement

Uitleg projectplanning in een les projectmanagement

Bij Projectmanagement gaat het erom om met een team een goed resultaat te bereiken. Vaak binnen een beperkte tijd en met een beperkt budget. Projecten kom je overal tegen: naar schatting is meer dan de helft van het huidige werk tegenwoordig ‘projectmatig’. Maar hoe doe je dat, projectmatig werken?

In drie dagen tijd leer je alle belangrijke technieken en inzichten van projectmanagement en projectmatig werken. De training is gericht op de praktijk zodat alles wat je leert direct toepasbaar is bij je eigen projecten. Het hele werkveld van de projectmanager komt aan bod komt, maar ook als je een andere rol hebt in projecten is deze opleiding geschikt.

De opleiding is bedoeld voor iedereen die in of met projecten werkt: projectleiders, projectmedewerkers, opdrachtgevers aan projecten, project management officers (PMO), adviseurs, inkopers van projecten en andere betrokkenen bij projecten. Ook meer ervaren projectmanagers die hun kennis willen ophalen of die de theorie willen overzien kunnen terecht bij deze cursus. Na de training heb je een goed beeld van ‘alles’ wat er bij projecten komt kijken en hoe je projecten tot een goed einde brengt.

In de cursus wordt er veel met praktijksituaties gewerkt: we nemen de gehele projectcyclus door van start tot opleveren. Je mag daarbij je eigen project meenemen als casus. Als je op dit moment geen voorbeeldproject hebt kun je in de cursus werken met onze voorbeeldprojecten.

Kosten
€ 1.395 excl. BTW (€ 1.687,95 incl. BTW) of
€ 1.499 BTW vrijgesteld
Inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie en thee

Indeling
3 dagen achter elkaar
Een trainingsdag bestaat uit 2 blokken van 3 uur les en 1 uur lunchpauze.

De trainingstijden zijn van 10:00-17:00 uur. Alle trainingslocaties zijn goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Onderdelen van de cursus

 • Het bepalen van de projectopdracht, goede afspraken maken
 • Schrijven van een projectplan
 • Planning, begroting en fasering
 • Werken binnen tijd en budget
 • De projectkwaliteit bewaken
 • Leidinggeven, groepsdynamiek en onderhandelen met stakeholders
 • Communiceren binnen een team en rond een project
 • Trainen van ‘zachte vaardigheden’ van projectleiders en projectteamleden
 • Projectmatig werken als organisatievorm
 • Inleiding op het gebruik van tools zoals MS project of andere projectsoftware
 • Verkenning van projectmethodieken als PRINCE2, PMBOK, IPMA, SCRUM en agile projectmanagement
 • Samenwerken in teams
 • Projectvolwassenheid
 • Projecten en de moederorganisatie

De cursisten krijgen toegang tot onze e-learning omgeving waar ze het projectmanagement examen kunnen afnemen. Na het slagen voor het examen krijg je een certificaat van de opleiding. Het certificaat toont aan dat je de essentiële theorie van projectmanagement kent en de belangrijkste technieken van een projectleider beheerst.

Het examen is optioneel, als je liever geen examen doet dan krijg je een certificaat van deelname (als je dit liever wilt, graag aangeven bij de aanmelding voor de cursus).

Dagindeling van de training

Dag 1:

 • Scan van wat je al weet en wat nog niet
 • Analyse van het projectdoel en resultaat
 • Luistervaardigheid voor projectleiders
 • Wat is (g)een project (niet)? Definitie, beeldvorming en kader
 • Hoe organiseren we werk en projectmatig werk?
 • Fasering van een project
 • De fases in je eigen project of een voorbeeldproject
 • Projectdoel en resultaat bepalen (SMART)
 • Afspraken maken met stakeholders en management van verwachtingen
 • Opstarten van je project

Dag 2:

 • Definiëren van een project: gedetailleerde afspraken
 • De overige fasen van je project (tot en met nazorg)
 • Planning en besturing van je project
 • Work breakdown structure (WBS)
 • GOKIT factoren
 • Budgettering en budgetbewaking
 • Organisatieplan maken
 • Omgaan met informatie binnen een project
 • Kwaliteitsbeheersing
 • Planning van tijd
 • Je project op tijd opleveren
 • Omgaan met onzekerheid
 • Management van risico’s bij een project

Dag 3:

 • Schrijven van het projectplan (vervolg)
 • De omgeving van je project
 • Het projectteam ten opzichte van andere afdelingen, andere projecten en de moederorganisatie (portfolio)
 • Overlap met andere projecten? Hoe verdelen we tijd en middelen?
 • Plannen met Gannt Charts (balkenschema’s) en tools (bv. Microsoft Project of een open source tool)
 • De invloed van cultuur op je project
 • Projecten leiden zonder ‘de baas te spelen’
 • Teamrollen in een project
 • Ontwikkeling van een team
 • Welke projectrol past bij mij?
 • Mensen meekrijgen, omgaan met weerstand en invloed
 • Verbale en non verbale communicatie
 • Overzicht en vergelijking van de belangrijkste projectmanagement scholen (IPMA, PMP, PRINCE2, Agile), examinering en certificaten

Wat is projectmanagement?

Projectmanagement bestaat uit een set technieken, inzichten en een onderscheidende werkwijze met als doel om je project zo goed mogelijk tot een succes te brengen. Projectmanagement wordt ook wel de “kunst van het stappenplan genoemd” en het kenmerkt zich door een doelgerichte, gestructureerde manier van werken om met een team mensen binnen een afgebakende tijd en binnen budget een goed resultaat te bereiken.

Lees hier meer over projectmanagement. Zie ook het handboek voor projectmanagement en de links onderaan deze pagina.

De training Projectmanagement wordt regelmatig gehouden in de steden Amsterdam, Antwerpen, Rotterdam, Utrecht, Apeldoorn, Eindhoven en soms ook op andere locaties. Bij het aanmelden kan je zien waar en wanneer de komende trainingen gehouden worden.

Inhouse en maatwerk opleiding projectmanagement

Deze opleiding kan ook inhouse gehouden worden bij jouw bedrijf. Indien gewenst is dat ook mogelijk op een locatie ‘op de hei’, die wij voor je kunnen organiseren. Uiteraard kunnen we maatwerk leveren en de inhoud en tijdsduur van een inhouse opleiding projectmanagement aanpassen. Indien bepaalde thema’s minder of juist meer aandacht vragen passen wij de training aan. Inhouse trainingen projectmanagement duren meestal 1 tot 4 dagen afhankelijk van leerdoelen en de al aanwezige kennis bij de deelnemers.

Voordat de inhouse cursus begint, vindt er eerst een intakegesprek plaats. Daarin wordt er gekeken naar eventuele specifieke knelpunten of problemen die deelnemers hebben bij projecten. Deze thema’s kunnen we dan extra aandacht geven in de training. Ook bij de incompany variant van de training is er de mogelijkheid van coaching van de deelnemer(s) na afloop van de training. Bijvoorbeeld bij het schrijven van je eerste projectplan.

Na de opleiding projectmanagement kun je:

 • een projectplan schrijven
 • beter jouw rol in het project bepalen
 • beter je werk en verantwoordelijkheden afbakenen en anderen aansturen
 • een project aansturen en/of beter functioneren in een andere projectrol
 • duidelijke mijlpalen van een project vaststellen en daarop sturen
 • betere afspraken maken met stakeholders van het project
 • betere afspraken maken met je projectteam genoten
 • project templates hanteren voor onder andere budgetten, risico’s, taken, afspraken, projectvoortgang en issue’s
 • duidelijkheid scheppen over taken en verantwoordelijkheden
 • een projectplanning maken
 • een project opstarten, afsluiten en evalueren
 • weet je goed hoe je nazorg na een project organiseert
 • krachtenvelden rond je project analyseren en daarmee omgaan
 • beter en overtuigender communiceren met de mensen in en rond het project
 • beter leiding geven aan kleine en grote projecten

Je maakt door deze cursus grote stappen in je ontwikkeling als projectmanager of projectmedewerker. Veel cursisten geven na afloop van de drie dagen ons de feedback dat ze deze cursus “veel eerder hadden moeten doen”.

Brochure

Brochure Projectmanagement training

Download onze brochure Training Projectmanagement met meer informatie over deze training.
De opleiding Projectmanagement vindt een aantal maal per jaar plaats.

Lees ervaringen met Projectmanagement-training.nl op Springest.

Kijk ook naar onze trainingen:

Duurzaamheid in projecten

 • Duurzaamheid toepassen in projecten
 • 2 dagen
 • Engelstalig

Programmamanagement

 • Complexe opgaven leren beheersen door programma’s
 • 2 dagen
 • Gevorderd niveau

Product Owner

 • Producten ontwikkelen met Scrum
 • 1 dag
 • Certificaat behalen mogelijk

Engelstalig

Deze opleiding wordt ook in het Engels aangeboden en in het Frans (uitsluitend als incompany variant). Indien je het Engels goed beheerst, kun je je ook opgeven voor de Engelstalige variant van deze opleiding.

Meer lezen over projectmanagement?