Projectmanagement Scan

Goed projectmanagement is primair de verantwoordelijkheid van de projectleiders (projectmanagers) maar zelfs met goed opgeleide projectleiders gaat er nog van alles mis met projecten. Problemen met projecten kunnen op vele plaatsen ontstaan en goed inzicht in de situatie helpt om het projectmanagement van uw organisatie te verbeteren. Vaak is het voldoende om een aantal projectleiders op te leiden maar vaak ook moet er elders in de organisatie ook ‘iets’ gebeuren. Om helder te krijgen waar de ontwikkelpunten liggen van uw projectorganisatie hebben wij de “Projectmanagement Scan” ontwikkeld.

Projectmanagement Scan

De projectmanagement scan kijkt op vier verschillende niveau’s naar uw projecten:

Wie?Thema’s
Laag 1MedewerkersKennis, Vaardigheden, Motivatie, Beleving
Laag 2Project teamsSamenwerking, rollen,  communicatie, sfeer, methodiek, projectadministratie
laag 3StakeholdersAfspraken, mandaat, communicatie, betrokkenheid, politiek
laag 4MoederorganisatieInbedding, strategie, cultuur, randvoorwaarden, tools

De scan zelf bestaat uit:

  1. Een of meer gesprekken met betrokkenen
  2. Een enquête onder betrokkenen over de beleving van projecten, de projectmanagement methodiek, gebruik van tools en de organisatie
  3. (Eventueel) een 360 graden teamonderzoek
  4. Een projectmanagement kennismeting
  5. Analyse van een aantal projectplannen en al dan niet aanwezige projectadministratie
  6. Een rapport met analyse en suggesties voor verbeteringen
  7. (Eventueel) een of meer workshops of andere vervolgsessies waarin er gewerkt wordt met de resultaten van de scan.

Heeft u interesse om uw projectmanagement organisatie grondig door ons onder de loep te laten nemen, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een offerte.

Klik hier voor meer informatie over onze projectmanagement opleiding