Projectmanagement in 1 dag

In deze snelle basistraining leer je in één dag hoe je projectmatig werkt en je projecten tot een succesvol einde brengt. De training duurt 1 dag op locatie met een groep en trainer en daarna is er nog een online deel van ongeveer 8 uur waarin je de technieken en informatie nog verder kunt oefenen. Dit online deel is aanvullend, in de live trainingsdag worden alle essentiële elementen van projectmatig werken behandeld, geoefend en kan je ermee aan de slag bij je eigen project(en). In de online omgeving vind je ook allerlei handige hulpmiddelen, tools en templates voor je project.

De opleiding is bedoeld voor beginnende projectleiders en voor iedereen die in of met projecten werkt maar niet de projectleiders rol ambieert. Heb je al wat meer ervaring met projecten of wil je een uitgebreidere training? Kijk dan bij onze projectmanagement opleiding van 3 dagen.

Tip: voor deze training kom je mogelijk in aanmerking voor STAP-subsidie .

Kosten
€ 875 excl. BTW (€ 1.058,75 incl. BTW) of
€ 960 BTW vrijgesteld
Inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie en thee

Indeling
1 dag op locatie en ongeveer 8 uur elearning
Een trainingsdag bestaat uit 2 blokken van 3 uur les en 1 uur lunchpauze.

De trainingstijden zijn van 10:00-17:00 uur. Alle trainingslocaties zijn goed te bereiken met het openbaar vervoer.

cursusdata en aanmelden

Agile en Scrum training in actie

Wat is projectmatig werken?

Projectmatig werken is een veelgebruikte methode van projectmanagement. De methode kent veel overlap met bekende projectmanagement scholen zoals IPMA en PMI maar is minder uitgebreid in de theorie (een boek over projectmatig werken is meestal rond de 300 pagina’s, een IPMA of PMI boek gaat snel richting de 900 pagina’s met alle theorie). In de regel wordt projectmatig werken meer toegepast in kleinere tot middelgrote projecten, alhoewel er uitzonderingen zijn. Projectmatig werken heeft een sterk praktische insteek. Kenmerken van projectmatig werken zijn onder andere: faseren van het werk, eerst denken dan doen, transparant werken en afspraak is afspraak.

Onderdelen van de cursus

 • Wat is projectmatig werken wel en wat is het niet?
 • De uitgangspunten van projectmatig werken
 • Goede afspraken maken, hoe en wanneer doe je dat?
 • SMART formuleren van afspraken, doelen en resultaten
 • Het opdelen van het werk
 • Plannen, begroten (tijd en geld)
 • Bewaken en bijsturen
 • De projectkwaliteit bewaken
 • De belangrijkste rollen rond een project, taken en verantwoordelijkheden
 • Omgaan met risico’s en onzekerheid

De cursisten krijgen na afloop van de training een bewijs van deelname.

Dagindeling van de training

dag 1: korte cursus projectmanagement (bijeenkomst)

 • Wat is wel en niet een project?
 • SMART formuleren van een afspraak: doel en resultaat
 • De belangrijkste fases in een project
 • Je project afbakenen
 • Bepalen hoeveel werk je project is
 • Beheersen van je project (met name tijd en geld): op tijd en binnen budget klaar
 • Zorgen voor goede kwaliteit van je werk
 • De rollen in een project
 • Omgaan met risico’s en onzekerheid

Online omgeving:

 • Teruglezen en video’s van alles wat behandeld is in dag 1
 • Verder oefenen met de belangrijkste technieken van projectmatig werken (optioneel)
 • Oefenen met het schrijven van je eigen projectplan (optioneel)
 • Downloads van handige templates voor het uitvoeren van je project
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen

Na de trainingsdag heb je een jaar lang toegang tot de online omgeving

 

Na de opleiding projectmanagement in 1 dag kun je:

 • beginnen met het leiden van je eerste (kleine) project
 • beter je rol spelen in een project ook als je geen projectmanager bent
 • betere afspraken maken en je (project-)werk afbakenen

Na de opleiding projectmanagement in 1 dag weet je:

 • hoe projecten wel en niet werken
 • de belangrijkste technieken voor het uitvoeren van projecten
 • hoe je een planning van geld en tijd maakt en hoe je die bewaakt
 • hoe je risico’s verkleint en hoe je omgaat met onzekerheid in projecten

Verschil met de opleiding projectmanagement

Projectmanagement-training.nl heeft ook een langere opleiding projectmanagement. Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste verschillen.

Projectmanagement 1 dagProjectmanagement 3 dagen
duur 1 dag + 8-12 uur online 3 dagen
basistheorie van projectmanagementjaja
oefenen van de belangrijkste techniekenjaja
geschikt voor beginners met projectenjaja
geschikt voor gevorderden met projectenneeja
schrijven van eigen projectplanjaja
praktijksituaties besprekenjaja
direct kunnen toepassen in de praktijkjaja
je eigen project gebruiken om mee te oefenen in de cursusneeja (indien gewenst)
oefenen met soft skills (communiceren, leiderschap)neeja
groepsdynamiek en cultuur van organisatiesneeja
inleiding op Agile en andere methodiekenneeja

Samengevat zou je kunnen zeggen dat de cursus projectmanagement in 1 dag een korte cursus projectmanagement/projectmatig werken is, waarmee je snel aan de slag kunt in de praktijk. De driedaagse training is uitgebreider en biedt een aantal extra onderwerpen.

Na het volgen van de training Projectmatig werken is het mogelijk om daarna de uitgebreidere training Projectmanagement te volgen, maar zorg ervoor dat er minstens 1 tot 2 jaar tijd zit tussen het volgen van beide trainingen. Dan werkt de overlap die er is als opfriscursus en niet als overbodige herhaling van stof. Mocht je nog vragen hebben over deze trainingen dan horen we die graag.

Online Live meedoen?

Deze training is via Zoom geheel online te volgen. De eerste trainingsdag ben jij dan thuis en doe je virtueel mee met de groep op locatie. De hele training wordt zo aangeboden dat de gehele stof en oefeningen vanuit huis goed en interactief te volgen zijn. Geef bij het aanmelden aan of je de training via Zoom of op de locatie zelf zult volgen. Het tweede deel na de eerste dag van de training projectmanagement in 1 dag is voor iedereen online (e-learning).