Portfoliomanagement

Projectmanagement is door veel organisaties inmiddels omarmd. Vraag blijft of al die projecten optimaal bijdragen aan de organisatiedoelen en of management het overzicht heeft om passende keuzes te maken in een omgeving waarin alles snel verandert en alles belangrijk lijkt. Met goed portfoliomanagement kunnen organisaties het verschil maken.

Een portfolio is de totale investering van een organisatie (of een segment daarvan) in de veranderingen die nodig zijn om haar strategische doelen te bereiken.

Portfoliomanagement is een gecoördineerde verzameling van strategische processen en beslissingen, die samen de meest effectieve balans tussen organisatieverandering en reguliere bedrijfsvoering mogelijk maken.

De training Portfoliomanagement wordt regelmatig gehouden in de steden Amsterdam, Antwerpen, Rotterdam, Utrecht, Apeldoorn, Eindhoven en soms ook op andere locaties. Bij het aanmelden kan je zien waar en wanneer de komende trainingen gehouden worden.

Kosten
€ 1.195 excl. BTW (€ 1.445,95 incl. BTW) of
€ 1.295 BTW vrijgesteld
Inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie en thee

Indeling
2 dagen
Een trainingsdag bestaat uit 2 blokken van 3 uur les en 1 uur lunchpauze.

De trainingstijden zijn van 10:00-17:00 uur. Alle trainingslocaties zijn goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Wat levert goed portfoliomanagement een organisatie op?

 • Meer van de “juiste” programma’s en projecten: grotere (financiële) voordelen en een meetbare bijdrage aan strategische doelen en het verwijderen van overbodige en dubbele initiatieven.
 • Meer effectieve uitvoering van programma’s en projecten via besturing in de portfoliopijplijn. Risico’s, afhankelijkheden en beperkingen worden actief gemanaged.
 • Her inzet van mensen en middelen wanneer programma’s en projecten een onvoldoende strategische bijdrage leveren. Efficiënter gebruik van schaarse specialisten en middelen.
 • Meer transparantie, verantwoordingsplicht, verbondenheid met de organisatiebesturing en effectieve programma- en projectbesturing.
 • Verbeterde betrokkenheid en communicatie tussen relevante belanghebbenden door het communiceren van strategische doelen en hoe deze worden bereikt.
 • Persoonlijke betrokkenheid van senior management in definitie en oplevering van de portfolio.
 • Verbeterde samenwerking tussen organisaties bij het nastreven van gedeelde doelen.

Onderdelen van de cursus

 • Legt de verbinding tussen de reguliere bedrijfsvoering en de veranderorganisatie,
 • Besteed aandacht aan de besturingssamenhang van projecten en programma’s binnen een portfolio,
 • Schetst de strategische context van en samenwerkingsverband in de portfolio,
 • Licht het portfoliomanagementmodel toe en de rol van organisatiecultuur daarin,
 • Geeft handreiking voor het implementeren van portfoliomanagement in complexe organisaties,
 • Biedt je de mogelijkheid je ervaringen te delen en casuïstiek te bespreken.

Voor wie is hij bedoeld?

Iedereen die op tactisch en strategisch niveau bezig is met complexe veranderingen: project- en programmamanagers, adviseurs, lijnmanagement, beleidsmedewerkers. Enige ervaring met projecten is erg behulpzaam. Echter portfoliomanagement gaat over het maken van keuzes en veranderingen op uniforme wijze besturen, zodat betrouwbare informatie wordt verkregen om de goede besluiten te nemen in het licht van de strategische doelen die binnen de organisatie mogelijk zijn.

Hoe benaderen we portfoliomanagement in onze training?

 • Praktisch,
 • Interactief,
 • Vraag gestuurd,
 • Vanuit best management practice, aangevuld met waardevolle praktijkinzichten.
Brochure-omslag training Portfoliomanagement

Download onze brochure Portfoliomanagement met meer informatie over deze training.
De opleiding Portfoliomanagement vindt een aantal maal per jaar plaats.

Lees ervaringen met Projectmanagement-training.nl op Springest.

trainer portfoliomanagement Ed Lam

De training wordt gegeven door Ed Lam. Ed heeft zelf jarenlange ervaring als project-, programma- en portfoliomanager bij onder andere KPN, ROC en Insights Improves. Sinds 2007 is hij als trainer en consultant actief op deze gebieden en heeft hij gewerkt met onder andere TENNET, de gemeente Brussel, Falck, Royal Flora Holland, Cofely, Ziggo, Saxion Hogescholen en CITO. Ed is PRICE2, MSP, P3O en MOP geaccrediteerd trainer.