MS Project – Gevorderd

Microsoft Project gevorderde technieken

Microsoft Project is een programma waarmee je projecten kunt plannen en besturen. Het is een krachtig hulpmiddel voor het automatisch plannen van taken, toewijzen van resources, berekenen van kosten, volgen van de projectvoortgang en rapporteren over specifieke projectaspecten. Afhankelijk van de behoeften van de gebruiker kan dat heel globaal of juist zeer gedetailleerd.

Kosten
€ 289 excl. BTW (€ 349,69 incl. BTW) of
€ 309 BTW vrijgesteld

Indeling
Korte deellessen met stapsgewijze instructies en screenshots.
Ruim 3 uur videomateriaal.

Om de gehele cursus te doorlopen heb je ongeveer 12 tot 16 uur nodig.

MS Project Gevorderd onine training

Zowel de reader bij deze training als de video’s zijn gebaseerd op de Microsoft Project Abonnement 3 (Project Professional) bureaubladcliënt. Je kunt voor deze basistraining ook de volgende on-premise versies van MS Project gebruiken: 2021, 2019, 2016, 2013 en 2010. Sommige schermen zien er dan mogelijk wat anders uit. Versies vóór MS Project 2010, MS Project Abonnement 1 (Project Standard), Project voor het web en Project Online (Essentials) zijn in principe niet geschikt.

De training bouwt voort op de training Microsoft Project Basistechnieken maar kan ook los daarvan worden gevolgd. De cursist leert zowel volledig nieuwe technieken als ‘de fijne kneepjes’ van de software.

De training bestaat uit korte deellessen met stapsgewijze instructies en screenshots, ruim 3 uur videomateriaal waarin wordt getoond hoe je Microsoft Project nog effectiever gebruikt, op maat gemaakte oefeningen om je vaardigheden te vergroten, kennistests waarmee je een certificaat kunt behalen en vele mogelijkheden om vragen te stellen aan de trainer.

Onderdelen van de cursus

Taakplanning en taakdetails verfijnen

 • Taakpaden zichtbaar maken
 • Taken vertraagd of juist versneld inplannen
 • Taakbeperkingen opgeven
 • Taakuitvoering splitsen
 • Een taakkalender gebruiken
 • Taaktypes instellen
 • Taakcontroles uitvoeren
 • Deadlines opgeven
 • Terugkerende taken aanmaken
 • Sturen op basis van het kritieke pad

Resources en resourcetoewijzing verfijnen

 • Beschikbaarheid van werkresources per periode instellen
 • Verschillende tarieven voor verschillende taken instellen
 • Tarieven van werkresources per periode instellen
 • Werkresources vertraagd aan een taak laten beginnen
 • De werklast onevenredig verdelen
 • Materiaalresources aanmaken en toewijzen
 • Resourcegebruik in de tijd analyseren

Bezettingsproblemen aanpakken

 • Resourcebezetting bekijken en overbezetting oplossen
 • De impact van herverdeling van werk bekijken

Eigen projectoverzichten maken

 • Overzichten maken met behulp van sorten, filteren en groeperen
 • Nieuwe gegevens tabellen maken
 • Nieuwe proejctweergaven maken

Projectvoorgang bewaken voor gevorderden

 • Basislijnen aanmaken, updaten en bekijken
 • Voltooid en onvoltooid werk vastleggen
 • Onvoltooid werk herplannen
 • Planafwijkingen nader onderzoeken
 • Ontspoorde taken snel identificeren
 • Kosten van taken en resources nader onderzoeken

Consolidatie van projecten en resources

 • Een gedeelde resourcepool voor projecten opzetten
 • Projectplannen consolideren
 • Afhankelijkheden tussen projectplannen aanbrengen

Voor wie?

Deze gevorderde training is geschikt voor gebruikers die de MS Project basistechnieken reeds volledig beheersen.

Lesvorm

Als cursist heb je in de online lesomgeving een jaar de tijd om de online lessen en videolessen te volgen, en oefeningen te doen. De training bestaat hoofdzakelijk uit 8 blokken met (korte) teksten inclusief screenshots en instructies, talloze instructievideo’s, vele downloadbare bestanden horende bij twee voorbeeldprojecten, tips van de trainer, gerichte vaardigheidsoefeningen, groepsdiscussies op forums en tussentijdse toetsen. Na het behalen van alle tussentijdse toetsen krijg je een trainingscertificaat.

Begeleiding

Cursisten volgen stapsgewijs de lessen. Het systeem houdt bij waar je gebleven bent. Regelmatig zijn er toetsen om te kijken of je alles snapt. Daarnaast kun vele deelopdrachten maken en jouw uitkomsten vergelijken met die van de trainer; zowel met screenshots als middels voorbeeldbestanden. Ook kan je vragen stellen via forums of rechtstreekse berichten aan de trainer sturen. Daarnaast heeft elke cursist recht op een adviesgesprek met de trainer van maximaal 1 uur per Skype, Zoom, Teams of telefoon.

Om de gehele cursus te doorlopen heb je ongeveer 12 tot 16 uur nodig.

Na de online training

Na het volgen van deze training ben je in staat een doeltreffende en gedetailleerde projectplanning te maken en beheers je de gevorderde technieken van de Microsoft Project software. Je kunt complexe taken aanmaken en gedetailleerd inplannen, alle soorten resources opzetten, complex instellen en verfijnd toewijzen aan taken, bezettingsproblemen opsporen en oplossen, eigen projectoverzichten maken om de projectvoortgang gedetailleerd te volgen en het project te sturen, een gedeelde resource pool opzetten en afhankelijkheden tussen verschillende projectplannen definiëren. Tevens beschik je over een certificaat van deelname.

Kijk ook naar onze andere trainingen:

MS Project – Compleet

 • Microsoft Project Basis en Gevorderd
 • Ruim 5 uur videomateriaal
 • Stapsgewijze instructies en oefeningen

MS Project – Basis

 • MS Project online leren (basis)
 • 12-16 uur doorlooptijd
 • De tool voor projectplanning

Time Management

 • Meer doen met minder tijd
 • 1 dag
 • Voor iedereen die productiever wil zijn

Stuur ons een bericht als je nog vragen hebt over de online training MS Project Gevorderd.