Inleiding

Het handboek voor projectmanagement is bedoeld voor een ieder die te maken heeft of te maken krijgt met projecten bij of met DANS. De tekst is echter zo opgesteld dat andere organisaties die projectmatig werken er ook gebruik van kunnen maken. Dit geldt met name voor organisaties in de non-profit sector.
Het boek is opgebouwd uit een aantal delen. Het eerste deel, hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 4 is een uiteenzetting van de basis van projectmanagement. Dat deel behandelt de theorie van de watervalmethode die geschikt is voor de meeste projecten.

Het tweede deel van dit boek, vanaf hoofdstuk 5, behandelt zogenaamde cyclische vormen van projectmanagement die beter geschikt zijn voor ICT-gerelateerde projecten. Deze methoden zijn met name geschikt voor creatieve ICT-projecten zoals softwareontwikkeling. In het voorlaatste hoofdstuk komt de werkwijze van DANS bij softwareontwikkeling aan de orde. Deze methode is een combinatie van elementen uit de watervalmethode en cyclische methoden.

Tenslotte wordt in het laatste hoofdstuk besproken hoe organisaties de dynamiek van het uitvoeren van meerdere projecten tegelijkertijd kunnen beheersen. De belangrijkste knelpunten worden besproken en de daarbij behorende strategieën voor de aanpak van deze knelpunten.

Bij dit handboek hoort een aantal standaarddocumenten die gebruikt kunnen worden om een project te sturen. Daarnaast zijn er verwijzingen opgenomen naar (open source) projectmanagementinstrumenten van derden. Verder is er een literatuurlijst voor diegene die zich verder wil verdiepen in het brede veld van projectmanagement.

Woord vooraf

Belangrijke noot van de auteur:
In dit boek over projectmanagement komen veel ICT gerelateerde voorbeelden voor. Dit is omdat de oorspronkelijke klant (DANS) waarvoor dit boek is geschreven een ICT organisatie is. De cursussen projectmanagement die Projectmanagement-training.nl aanbiedt zijn veel breder en gaan over algemeen projectmanagement en niet uitsluitend over ICT projectmanagement.

Voorwoord

Dit handboek is ontstaan tijdens de invoering van projectmanagement bij DANS (KNAW). Bij de invoering van projectmanagement binnen die organisaties en latere andere organisaties, bleek al snel dat de traditionele ‘watervalmethode’ van projectmanagement maar voor een deel van hun projecten geschikt was. Met name voor software projecten en creatieve projecten bleek deze methodiek van projectmanagement te rigide. Een formele projectmanagement methodiek als Prince 2 viel al snel af als optie omdat die veel te zwaar is voor de relatief kleine tot middelgrote projecten die deze organisaties doen. De agile projectmanagement methoden RUP, DSDM blijkt ook te formeel en ingewikkeld voor veel organisaties. De zoektocht was dus naar een informele structuur voor projectmanagement die te gebruiken is bij kleine tot middelgrote projecten. Uiteindelijk bleek extreme programming geschikt, maar dan wel met enkele toevoegingen. In dit handboek wordt deze aanpak beschreven, naast de traditionele manier van projectmanagement.

In dit handboek wordt uit de doeken gedaan hoe projecten met een waterval aanpak of met een agile aanpak gerealiseerd kunnen worden.