Duurzaamheid in projecten

Sustainability in projects

De training Duurzaamheid in projecten biedt inzicht in hoe je duurzaamheidsinstrumenten en -technieken in projecten kunt integreren. Het doel van deze workshop is om op een praktische manier het basisinstrumentarium voor duurzaamheid in projecten te ontwikkelen.

De inhoud van de training past bij alle gevestigde projectmanagementmethodes, zoals PRINCE2, Projectmatig werken en PMI en integreert specifieke aspecten van duurzaamheid in de methodes. In het bijzonder de definitie van sociale en ecologische voordelen in de business case, de alomvattende impact van het project op het milieu analyse en de ontwikkeling van een duurzaamheidsbeheerplan.

De training Sustainability in projects wordt regelmatig gehouden in de steden Amsterdam, Antwerpen, Rotterdam, Utrecht, Apeldoorn, Eindhoven en soms ook op andere locaties. Bij het aanmelden kan je zien waar en wanneer de komende trainingen gehouden worden. De training is ook inhouse mogelijk..

Kosten
€ 1.195 excl. BTW (€ 1.445,95 incl. BTW) of
€ 1.314 BTW vrijgesteld
Inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie en thee

Indeling
2 dagen achter elkaar
Een trainingsdag bestaat uit 2 blokken van 3 uur les en 1 uur lunchpauze.

De trainingstijden zijn van 9:30 – 17:30 uur. Alle trainingslocaties zijn goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Let op: deze training is Engelstalig.

Waarom is duurzaamheid belangrijk?

Duurzaamheid is een belangrijke drijvende kracht voor het bedrijfsleven geworden, die beleggers vaak verwachten. Daarnaast is het een sleutelfactor voor het concurrentievermogen op de markt: klanten, zakelijk en consumenten vragen om duurzame producten. Het is ook een kwestie van wettelijke naleving. Producten en productieprocessen moeten duurzaam zijn, met recyable materialen, een lager energieverbruik, het beste uit hernieuwbare bronnen, en een grondige afweging van de impact op de sociale en natuurlijke omgeving.

Inhoud van de training

 • Duurzaamheid in de Business Case
 • Duurzaamheid in het projectresultaat
 • Stakeholder inzicht
 • Project Milieu Analyse
 • Voordelen in kaart brengen
 • Koppeling naar het Environment Management System van de organisatie
 • Duurzaamheid Management Plan
 • Beheersen van de duurzaamheidsfactoren
 • Duurzaamheidsrapportage
Windmolens en zonnepanelen in een weiland

Projecten zijn nodig om duurzaamheid in organisaties te implementeren. Het introduceren van duurzaamheid in productontwerp en in productie- of leveringsprocessen gebeurt via projecten. Projecten zelf moeten daarom duurzaamheid integreren en kunnen zorgen voor (nieuwe) wettelijke eisen, zoals milieurapportage, sociale en governance (ESG) ondersteunen.

Hoe is de training opgebouwd?

De workshop zal gebaseerd zijn op een echte projecten uit de praktijk, gekozen of meegebracht

door de deelnemers. In die casussen zullen we de essentiële instrumenten van duurzaam projectmanagement in de praktijk kunnen leren en oefenen. Korte introducties worden gevolgd door praktisch aan de slag met de duurzaamheidsaspecten van het project.

Voordelen van de training duurzaamheid in projecten:

 • Inzicht in het duurzaamheidsperspectief in projectprocessen
 • Ontwikkeling van duurzaamheidsinstrumenten en -technieken
 • Het leren van een essentiële toolkit voor duurzaam projectmanagement
 • Een startpunt voor de introductie van duurzaam projectmanagement
 • Identificatie en evaluatie van duurzaamheidsbehoeften en -mogelijkheden in een organisatie

Wat komt er daarna?

De training is een goed startpunt voor verdere implementatie van duurzaam projectmanagement of duurzaamheid in je organisatie. Na de training zijn er verschillende activiteiten mogelijk: vervolgworkshops gericht op een specifiek projectenportfolio in een organisatie, specifieke projectadvisering en -beoordeling, coaching van duurzame projectleiders en teams.

De workshop is geworteld in de aanpak van de PRISM-aanpak (Project integrating Sustainable Methods) en de P5-standaard (Product, Process, People, Planet, Profit) ontwikkeld door Green Project Management Global. Een complete training, leidend tot de certificering van Green Project Manager (b), gebaseerd op deze raamwerken is mogelijk als er behoefte is aan een standaard binnen een klantorganisatie.

Doelgroep

 • projectmanagers / toekomstige projectmanagers
 • programmamanagers / portfolio managers
 • Project assistenten / project management officers / PMO staff/ Projectplanners
 • Chief Sustainability Officers
 • Project sponsors / opdrachtgevers

Incompany?

De workshop wordt een aantal keer per jaar open inschrijving georganiseerd, maar kan ook in-house bij de klant worden gehouden. De benodigde tijd voor de workshop bedraagt twee tot drie dagen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Let op: deze training is alleen beschikbaar in het Engels.

Related courses:

Participatie in projecten

 • Hoe organiseer je participatie in projecten?
 • 1 dag
 • Inzicht in groepsdynamiek

Werken met weerstand

 • Basisbeginselen van groepsdynamiek
 • 1 dag
 • Weerstand begrijpen en managen

Presenteren

 • Met vertrouwen voor een groep staan
 • 2 dagen
 • Oefenen met ervaren trainer