Organisatieadvies

Projectmanagement organisatie

Hoe beter het management van projecten, hoe sneller en voordeliger projecten klaar zijn. Maar dat zijn niet de enige redenen om projectmanagement serieus te nemen. Een organisatie die zijn projectmanagement op orde heeft, is in staat sneller te innoveren. De ontwikkeling van nieuwe producten en processen vindt immers altijd plaats door middel van een project of een werkvorm die ‘project’ genoemd wordt.

Het is een gegeven dat veel organisaties, jong en oud, worstelen met hun projecten. Omdat het om de ontwikkeling gaat van iets nieuws (een nieuw product, een verbeterde werkwijze, een nieuwe samenwerking) zijn projecten ook lastig! Per definitie heeft een projectteam te maken met meer of minder onzekerheden.

De kwaliteit van projectmanagement binnen organisaties wordt in vijf niveaus opgedeeld:

projectmanagement volwassenheid

1

Ad-hoc

Iedere projectleider doet eigenlijk maar wat.

2

Minimaal

De projectleiders gebruiken projectmanagement kennis, maar iedereen past zijn eigen methode toe.

3

Georganiseerd

Alle projectleiders gebruiken dezelfde technieken en methodes.

4

Integraal

Projecten worden integraal gestuurd (programmamanagement), de capaciteit van mensen en middelen wordt verdeeld over de projecten.

5

Zelfsturend

De organiseert verbetert continu zijn eigen projectmanagement. De kwaliteit van projectmanagement wordt gemeten en van fouten wordt geleerd.

Het helpt de projectteams veel als een organisatie de projecten kan dragen. Om die reden moeten niet alleen de projectleiders goed opgeleid zijn, maar moet ook de moederorganisatie ‘opgeleid’ zijn. Toch hoeven niet alle organisaties zich op niveau 5 van projectmanagement volwassenheid te bevinden. Voor de meeste organisaties is niveau 3 of 4 voldoende.

Projectmanagement implementeren

Indien jouw bedrijf veel projecten tegelijk doet, is het goed om na te denken over een systematische aanpak van je projecten. Implementatie van een uniforme projectmanagement aanpak kost enige tijd en moeite. Maar daarna verbetert de snelheid en betrouwbaarheid van projecten flink en worden kosten verlaagd. Bedenk daarbij goed dat een bedrijf dat zijn projectmanagement goed op orde heeft, veel beter in staat is te innoveren, omdat de meeste veranderingen en innovaties projectmatig (zouden moeten) gebeuren. Voor organisaties waarbij het product bestaat uit het leveren van projecten geldt bovendien dat klanten (en medewerkers!) veel tevredener zijn naarmate projecten goed gemanaged worden.

Bij een verbeteringstraject van jouw projectorganisatie moet je denken aan een periode van ongeveer een half jaar tot een jaar, waarin de consultant met jou en jouw managers een implementatietraject uitzet. Neem contact op om over een dergelijk traject te praten.