Home » Consultancy & coaching » Coaching van projectleiders

Coaching van projectleiders

Voor de meeste mensen is het volgen van een training projectmanagement voldoende om verder zelfstandig projecten te leiden. Toch is het soms zo dat na enige tijd nieuwe vragen rijzen en dat er behoefte aan coaching ontstaat. Bijvoorbeeld op gebied van:

  • teamvorming en de sfeer goed houden in het team
  • onderhandelen met klanten en leveranciers
  • realistische planingen maken
  • evaluaties (laten) uitvoeren
  • omgaan met wijzigende projectspecificaties
  • het schrijven van het projectplan
  • de regels van PRINCE2, IPMA of een andere methodiek goed uitvoeren
  • voorbereiden voor het IPMA, PMP of PRINCE2 examen
  • je projectteam beschermen
  • omgaan met de politiek binnen de organisatie

Projectmanagement-training.nl biedt de mogeljkheid om u te coachen bij de uitvoering van uw projecten. Dit kan als u bij ons een training heeft gevolgd maar ook als u elders een projectmanagement opleiding heeft gevolgd. Samen met u zetten we een coachingstraject uit gebaseerd op de leerdoelen die u zelf stelt.

De trainers hebben veel ervaring met coaching en hebben reeds tientallen projectleiders begeleid. Mocht u behoefte hebben aan coaching, neem dan contact op voor een afspraak.