Coaching & mentoring

Een opleiding kan een mooi startpunt zijn om projectmanagement te verbeteren. Vaak geeft een opleiding of training voldoende impuls om verder ontwikkelen. Toch kan het fijn zijn om nog wat langer begeleiding te krijgen. Dit kan zowel individueel voor een projectleider, voor een project- of Scrum-team of als voor een organisatie in zijn geheel gelden.

Coaching en mentoring

Coaching van projectleiders, scrum masters of product owners

Voor de meeste mensen is het volgen van een training projectmanagement voldoende om verder zelfstandig projecten te leiden. Toch is het soms zo dat na enige tijd nieuwe vragen rijzen en dat er behoefte aan coaching ontstaat.

Bijvoorbeeld op het gebied van:

 • teamvorming en de sfeer goed houden in het team
 • vormgeven van je leiderschap in de context van je eigen organisatie
 • onderhandelen met klanten en leveranciers
 • realistische planningen maken
 • evaluaties (laten) uitvoeren
 • omgaan met wijzigende projectspecificaties
 • het schrijven van het projectplan
 • de regels van SCRUM, PRINCE2, IPMA of een andere methodiek goed uitvoeren
 • voorbereiden voor het IPMA, PMP of PRINCE2-examen
 • je project- of Scrumteam beschermen
 • omgaan met de politiek binnen de organisatie

Projectmanagement-training.nl (/.be/.net) biedt de mogelijkheid om je te coachen bij de uitvoering van projecten. Dit kan als je bij ons een training hebt gevolgd, maar ook als je elders een projectmanagement opleiding hebt voltooid. Samen met jou zetten we een coachingstraject uit gebaseerd op de leerdoelen die je zelf stelt.

Ontwikkeling van de organisatie: hoe goed gaan jullie projecten?

Goede georganiseerde projecten gaan snel en kosten minder. Maar dat zijn niet de enige redenen om projectmanagement serieus te nemen. Een organisatie die zijn projectmanagement op orde heeft, is in staat sneller te innoveren. De ontwikkeling van nieuwe producten en processen vindt immers altijd plaats door middel van een project of een werkvorm die ‘project’ genoemd wordt.

Het is een gegeven dat veel organisaties, jong en oud, worstelen met hun projecten. Omdat het om de ontwikkeling gaat van iets nieuws (een nieuw product, een verbeterde werkwijze, een nieuwe samenwerking) zijn projecten ook lastig! Per definitie heeft een projectteam te maken met meer of minder onzekerheid.

We begeleiden graag organisaties op weg naar betere projecten. Dit kan klein: door middel van het spelen van serious games tot groter en langduriger waarbij we groepen medewerkers scholen en met hen samen bepalen hoe projectmanagement er uit moet zien bij hun onderdeel.

Om teams op weg te helpen begeleiden we ook Scrum teams, tot het team het zelf kan.

Projectmanagement implementeren

Wanneer een bedrijf veel projecten tegelijk doet, is het goed om na te denken over een systematische aanpak van projecten. Wellicht kan een Project Management Office (PMO) uitkomst bieden, maar hoe richt je dat in? Implementatie van een uniforme projectmanagementaanpak kost tijd en moeite. Maar daarna verbetert de snelheid en betrouwbaarheid van projecten flink en worden kosten verlaagd. 

Bedenk daarbij goed dat een bedrijf dat zijn projectmanagement goed op orde heeft, beter in staat is te innoveren, omdat de meeste veranderingen en innovaties projectmatig (zouden moeten) gebeuren. Voor organisaties waarbij het product bestaat uit het leveren van projecten geldt bovendien dat klanten (en medewerkers!) veel tevredener zijn naarmate projecten goed gemanaged worden.

Bij een verbeteringstraject van de projectorganisatie moet je denken aan een periode van ongeveer een half jaar tot een jaar, waarin de consultant in samenspraak een implementatietraject uitzet. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te verkennen.