Categorie: 12. Voorbeeld financiële verantwoording

Bijlage 12: Voorbeeld financiële verantwoording

Financiële rapportage
<Projectnaam>
<Naam opsteller dit document>
<datum>
bedragen in Euro
Initiatiefasewie?uren begrooturen ge-
realiseerd
tarieftotaal begroottotaal ge-
realiseerd
Onderzoek conceptprojectleider20237515001725
Overleg partnersprojectleider101275750900
Projectaanvraag schrijvenhoofd afdeling40358032002800
Vormgeving aanvraaggrafisch design1020505001000
Inkoop kennis10001000980
Onvoorzien861
subtotaal initiatiefase:69507405
Definitiefase
Overleg eindgebruikersprojectleider101075750750
functioneel ontwerper101065650650
Overleg expertsprojectleider20187515001350
functioneel ontwerper30356519502275
interne experts304010030004000
Inkoop kennis25002700
Catering bijeenkomsten250247
Projectmanagement2541752503075
subtotaal definitiefase:1085015167
Ontwerpfase
Reiskostenteamleden10001221
Ontwerpschetsenontwerper60636036003780
Presentatie ontwerpenontwerper20196012001140
Materialen20001873
Webpresentatie
contenttekstschrijver20186012001080
htmlprogrammeur20326513002080
vormgevingontwerper30186018001080
Projectmanagement1512751125900
Onvoorzien120
subtotaal ontwerpfase:1322514399
Voorbereidingsfase
Reiskosten20001200
Materiaalkosten1500013981
Uitwerken draaiboekenprojectleider40457530003375
Projectmanagement15227511251650
subtotaal voorbereidingfase:2212531209
Realisatiefase
Reiskosten personeel20002100
Kosten vervoer materiaal30002850
Uitvoering eigen personeeltimmermannen1602004572009000
loodgieters1601655080008250
vormgevers80756552004875
Uitzendkrachten2500024560
Gas, water, licht30003800
Projectmanagement80807560006000
Onvoorzien231
subtotaal realisatiefase:5940057316
Nazorgfase
Reiskosten personeel20001642
Afvoer materialen30003500
Opruimen materialenprojectteam40456024002700
Eindrapportageprojectleider40407530003000
Accountantsverklaring1000981
Projectmanagement40627530004650
Onvoorzien861
subtotaal nazorg:1590017334
Resumé
subtotaal initiatiefase:69507405
subtotaal definitiefase:1085015167
subtotaal ontwerpfase:1322514399
subtotaal voorbereidingfase:2212531209
subtotaal realisatiefase:5940057316
subtotaal nazorg:1590017334
onvoorzien 10%1349514321
Totaal:141945157151
Bij deze financiële rapportage hoort een korte analyse van de grootste verschillen tussen begroting en realisatie.