Bijlage 11: Voorbeeld begroting

Begroting
<Projectnaam>
<fase van het project: initiatiefase – nazorg>
<Naam opsteller dit document>
<datum>
bedragen in Euro
 
Initiatiefasewie?urentarieftotaal
 
Onderzoek conceptprojectleider20751500
Overleg partnersprojectleider1075750
Projectaanvraag schrijvenhoofd afdeling40803200
Vormgeving aanvraaggrafisch design1050500
Inkoop kennis  10001000
    
subtotaal initiatiefase:6950
Definitiefase
 
Overleg eindgebruikersprojectleider1075750
 functioneel ontwerper1065650
Overleg expertsprojectleider20751500
 functioneel ontwerper30651950
 interne experts301003000
Inkoop kennis   2500
Catering bijeenkomsten   250
Projectmanagement 2575250
 
subtotaal definitiefase:10850
 
Ontwerpfase
 
Reiskostenteamleden  1000
Ontwerpschetsenontwerper60603600
Presentatie ontwerpenontwerper20601200
Materialen   2000
Webpresentatie
contenttekstschrijver20601200
htmlprogrammeur20651300
vormgevingontwerper30601800
Projectmanagement 15751125
 
  subtotaal ontwerpfase:13225
Voorbereidingsfase
 
Reiskosten   2000
Materiaalkosten   15000
Uitwerken draaiboekenprojectleider40753000
Projectmanagement 15751125
 
subtotaal voorbereidingfase:22125
 
Realisatiefase
 
Reiskosten personeel   2000
Kosten vervoer materiaal   3000
Uitvoering eigen personeeltimmermannen160457200
 loodgieters160508000
 vormgevers80655200
Uitzendkrachten   25000
Gas, water, licht   3000
Projectmanagement 80756000
 
subtotaal realisatiefase:59400
 
Nazorgfase
 
Reiskosten personeel   2000
Afvoer materialen   3000
Opruimen materialenprojectteam40602400
Eindrapportageprojectleider40753000
Accountantsverklaring   1000
Projectmanagement 40753000
 
subtotaal nazorg:15900
 
Resumé
 
subtotaal initiatiefase:6950
subtotaal definitiefase:10850
subtotaal ontwerpfase:13225
subtotaal voorbereidingfase:22125
subtotaal realisatiefase:59400
subtotaal nazorg:15900
 
subtotaal:128450
onvoorzien 10%13495
 
Totaal:141945
 
Deze begroting is de globale begroting van het gehele project <projectnaam>. Aan het begin van elke nieuwe fase zal een gedetailleerde begroting aangeleverd worden van die fase.

Bijlage 12: Voorbeeld financiële verantwoording

Financiële rapportage
<Projectnaam>
<Naam opsteller dit document>
<datum>
bedragen in Euro
 
Initiatiefasewie?uren begrooturen ge-
realiseerd
tarieftotaal begroottotaal ge-
realiseerd
 
Onderzoek conceptprojectleider20237515001725
Overleg partnersprojectleider101275750900
Projectaanvraag schrijvenhoofd afdeling40358032002800
Vormgeving aanvraaggrafisch design1020505001000
Inkoop kennis   10001000980
      
Onvoorzien     861
subtotaal initiatiefase:69507405
Definitiefase
 
Overleg eindgebruikersprojectleider101075750750
 functioneel ontwerper101065650650
Overleg expertsprojectleider20187515001350
 functioneel ontwerper30356519502275
 interne experts304010030004000
Inkoop kennis    25002700
Catering bijeenkomsten    250247
Projectmanagement 2541752503075
 
subtotaal definitiefase:1085015167
 
Ontwerpfase
 
Reiskostenteamleden   10001221
Ontwerpschetsenontwerper60636036003780
Presentatie ontwerpenontwerper20196012001140
Materialen    20001873
Webpresentatie
contenttekstschrijver20186012001080
htmlprogrammeur20326513002080
vormgevingontwerper30186018001080
Projectmanagement 1512751125900
Onvoorzien     120
 
  subtotaal ontwerpfase:1322514399
Voorbereidingsfase
 
Reiskosten    20001200
Materiaalkosten    1500013981
Uitwerken draaiboekenprojectleider40457530003375
Projectmanagement 15227511251650
 
subtotaal voorbereidingfase:2212531209
 
Realisatiefase
 
Reiskosten personeel    20002100
Kosten vervoer materiaal    30002850
Uitvoering eigen personeeltimmermannen1602004572009000
 loodgieters1601655080008250
 vormgevers80756552004875
Uitzendkrachten    2500024560
Gas, water, licht    30003800
Projectmanagement 80807560006000
Onvoorzien     231
 
subtotaal realisatiefase:5940057316
 
Nazorgfase
 
Reiskosten personeel    20001642
Afvoer materialen    30003500
Opruimen materialenprojectteam40456024002700
Eindrapportageprojectleider40407530003000
Accountantsverklaring    1000981
Projectmanagement 40627530004650
Onvoorzien     861
 
subtotaal nazorg:1590017334
 
Resumé
 
subtotaal initiatiefase:69507405
subtotaal definitiefase:1085015167
subtotaal ontwerpfase:1322514399
subtotaal voorbereidingfase:2212531209
subtotaal realisatiefase:5940057316
subtotaal nazorg:1590017334
onvoorzien 10%1349514321
 
Totaal:141945157151
 
Bij deze financiële rapportage hoort een korte analyse van de grootste verschillen tussen begroting en realisatie.

Literatuur

Chromatic and Diaz, T. Apandi (Ed.) (2003). Extreme Programming Pocket Guide. Sebastopol, CA: O’Reilly & Associates.
Goldratt, E.M. (2002). De zwakste schakel. Utrecht: Het Spectrum.
Kor, R. and Wijnen, G. (2002). 50 checklisten voor project- en programmamanagement. Deventer: Kluwer. Kroll, P. and Kruchten, Ph. (2004). The Rational Unified Process Made Easy: A practitioner’s Guide to the RUP. Boston: Addison Wesley.
McConnell, S. (1996). Rapid Development: Taming Wild Software Schedules. Redmond, Washington: Microsoft Press.
Stapleton, J. (2002). DSDM Dynamic Systems Development Method: De methode in de praktijk. Schoonhoven: Academic Service.
Wijnen, G., Renes, W. and Storm, P. (2004). Projectmatig werken. Utrecht: Het Spectrum.

Internet bronnen

[i] Spolsky, J. (2000). Painless Functional Specifications – Part 1: Why Bother? Geraadpleegd 31 mei 2006 via http://www.joelonsoftware.com/articles/fog0000000036.html
[ii] Why power your site with XP? (z.j.). Geraadpleegd 31 mei 2006 via http://www.XP.com/
[iii] Extreme Programming: A gentle introduction (Last modified February 17, 2006). Geraadpleegd 31 mei 2006 via http://www.extremeprogramming.org/
[iv] Spolsky, J. (2000). WhatTimeIsIt.com. Functional Specification. Geraadpleegd 31 mei 2006 via http://www.joelonsoftware.com/articles/WhatTimeIsIt.html
[v] Spolsky, J. (2002). Fire And Motion. Geraadpleegd 31 mei 2006 via http://www.joelonsoftware.com/articles/fog0000000339.html
[vi] Pair Programming successes and failures (2001-2003). Geraadpleegd 31 mei 2006 via http://discuss.fogcreek.com/joelonsoftware/default.asp?cmd=show&ixPost=2058

zie ook het overzicht van onze projectmanagement artikelen