Bijlage 11: Voorbeeld begroting

Begroting
<Projectnaam>
<fase van het project: initiatiefase – nazorg>
<Naam opsteller dit document>
<datum>
bedragen in Euro
 
Initiatiefasewie?urentarieftotaal
 
Onderzoek conceptprojectleider20751500
Overleg partnersprojectleider1075750
Projectaanvraag schrijvenhoofd afdeling40803200
Vormgeving aanvraaggrafisch design1050500
Inkoop kennis  10001000
    
subtotaal initiatiefase:6950
Definitiefase
 
Overleg eindgebruikersprojectleider1075750
 functioneel ontwerper1065650
Overleg expertsprojectleider20751500
 functioneel ontwerper30651950
 interne experts301003000
Inkoop kennis   2500
Catering bijeenkomsten   250
Projectmanagement 2575250
 
subtotaal definitiefase:10850
 
Ontwerpfase
 
Reiskostenteamleden  1000
Ontwerpschetsenontwerper60603600
Presentatie ontwerpenontwerper20601200
Materialen   2000
Webpresentatie
contenttekstschrijver20601200
htmlprogrammeur20651300
vormgevingontwerper30601800
Projectmanagement 15751125
 
  subtotaal ontwerpfase:13225
Voorbereidingsfase
 
Reiskosten   2000
Materiaalkosten   15000
Uitwerken draaiboekenprojectleider40753000
Projectmanagement 15751125
 
subtotaal voorbereidingfase:22125
 
Realisatiefase
 
Reiskosten personeel   2000
Kosten vervoer materiaal   3000
Uitvoering eigen personeeltimmermannen160457200
 loodgieters160508000
 vormgevers80655200
Uitzendkrachten   25000
Gas, water, licht   3000
Projectmanagement 80756000
 
subtotaal realisatiefase:59400
 
Nazorgfase
 
Reiskosten personeel   2000
Afvoer materialen   3000
Opruimen materialenprojectteam40602400
Eindrapportageprojectleider40753000
Accountantsverklaring   1000
Projectmanagement 40753000
 
subtotaal nazorg:15900
 
Resumé
 
subtotaal initiatiefase:6950
subtotaal definitiefase:10850
subtotaal ontwerpfase:13225
subtotaal voorbereidingfase:22125
subtotaal realisatiefase:59400
subtotaal nazorg:15900
 
subtotaal:128450
onvoorzien 10%13495
 
Totaal:141945
 
Deze begroting is de globale begroting van het gehele project <projectnaam>. Aan het begin van elke nieuwe fase zal een gedetailleerde begroting aangeleverd worden van die fase.