Organisatie

Binnen een project moet het team gemanaged worden. In de meest smalle betekenis van teammanagement betekent dat: bepalen wie er wat doet van de activiteitenlijst. In de ruime betekenis houdt het ook alle zachte vaardigheden in die nodig zijn om met een groep mensen het doel te bereiken, zoals motivatie- technieken, communicatieve vaardigheden, leiderschapsstijlen en dergelijke. Deze zachte vaardigheden, hoe belangrijk ook, vallen verder buiten het kader van dit handboek

Organisatie in projectplannen:

  • team samenstellen
  • verantwoordelijkheden toekennen
  • teamleden op taken inplannen
  • afspraken maken over beschikbaarheid mensen met andere (project) managers en hoger management

Organisatie in voortgangsbewaking:

  • team aansturen
  • menselijke aspecten bewaken (zachte vaardigheden)
  • onderhandelen tussen betrokken partijen in het project