Geld

De geldfactor uit zich in de budgetten van projecten. Het beheersen van geld binnen een project is ervoor zorgen dat de kosten binnen de begroting blijven. Aangezien in de meeste projecten de kosten voor het overgrote deel bestaan uit arbeidskosten, zijn de factoren geld en tijd (hoeveelheid arbeidsuren) sterk verweven.

Geld in projectplannen:

 • nagaan wat de tarieven zijn van de teamleden
 • uren teamleden begroten
 • budgetten aan teamleden toekennen voor bepaalde taken
 • materiaal- en materieelkosten bepalen

Geld in voortgangsbewaking:

 • geldstromen bewaken
 • onderhandelen met leveranciers
 • nagaan of de oorspronkelijke kosteninschattingen nog kloppen
 • budgetten bijstellen
 • onderhandelen met klant en/of opdrachtgever over bijstellingen budget

Geld in de projectverantwoording:

 • financiële rapportage en verantwoording opstellen
 • analyse definitieve financiële rapportage