Agile organisatiescan

Agile organiseren wordt door veel organisaties omarmd om projecten sneller, beter en goedkoper tot een resultaat te brengen. Hierbij wordt er vaak de Scrum methode gebruikt als basis waar dan regelmatig ook een eigen versie of toepassing van ontstaat die beter geschikt is voor de desbetreffende organisatie. Soms is de ‘eigen versie’ echter een compromis die niet tot optimale Agile projecten leidt.

Alhoewel de uitgangspunten van Agile en Scrum niet heel ingewikkeld zijn (sterker nog, Agility streeft naar ‘eenvoud’) blijkt het toch niet altijd gemakkelijk om agile te gaan werken. Onduidelijkheid over de spelregels van Agile, Verwarring over rollen, taken en verantwoordelijkheden, teleurstellingen over de projectresultaten, gebrek aan persoonlijke competenties of weerbarstige ‘oude’ organisatievormen leiden dan tot een matige implementatie van Agile of Scrum als werkwijze.

Agile Problemen

De redenen waarom agile projecten (nog) niet goed willen lopen kunnen divers zijn. Hieronder een niet uitputtend lijstje van oorzaken die we regelmatig tegenkomen bij organisaties:

 • Teamleden blijken niet goed opgeleid en de agile principes maar half te snappen
 • De ‘oude’ organisatie blijft hiërarchisch en functioneel aansturen
 • De opdrachtgever eist een vast projectresultaat op een vooraf vastgesteld moment
 • Er is spanning in het Scrum team en/of tussen Scrum teams
 • Agile is ingevoerd als een soort wondermiddel zonder dat er nagedacht is over randvoorwaarden voor een succesvolle Agile projectvoering
 • Scrum past maar voor een deel of in zijn geheel niet bij het soort projecten dat de organisatie doet
 • Er worden ‘eigen’ Scrum interpretaties naast elkaar gevoerd, waardoor er veel discussie is
 • Er worden teveel projecten tegelijk gedaan
 • Agile wordt benoemd als eigenlijk alleen als een (vrijblijvende) ‘mindset’
 • Meer dan 1 opdrachtgever bij een Agile project
 • Mensen moeten een Scrum rol spelen die ze niet ligt of die ze (nog) niet snappen
 • Tools voor Scrum teams worden niet goed toegepast

Agile Scan

Om deze en andere oorzaken van een stroef Agile proces bloot te leggen, heeft www.projectmanagement-training.nl een Agile scan ontwikkeld waarmee in een relatief korte tijd een overzicht gekregen wordt van de oorzaken van problemen bij uw Agile organisatievoering.

De Agile organisatiescan kijkt op vier verschillende lagen naar uw agile projecten:

 Wie?Thema’s
Laag 1MedewerkersKennis, Vaardigheden, Motivatie, Beleving
Laag 2Agile TeamsSamenwerking, communicatie, sfeer
laag 3StakeholdersAfspraken, mandaat, communicatie, betrokkenheid
laag 4MoederorganisatieInbedding, strategie, cultuur, randvoorwaarden

De scan zelf bestaat uit:

 1. Een of meer gesprekken met betrokkenen
 2. Een enquête onder betrokkenen over de beleving van projecten, de agile werkwijze en de organisatie
 3. (Eventueel) een 360 graden teamonderzoek
 4. Een Scrum/Agile kennismeting
 5. Een rapport met analyse en suggesties voor verbeteringen
 6. (Eventueel) een of meer workshops of andere vervolgsessies waarin er gewerkt wordt met de resultaten van de scan.

Heb je interesse om jouw Agile aanpak door ons onder de loep te laten nemen, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een offerte.